📷 گالری‌های پروژه

↩️ پیش از اجرا

DSC_0155.jpg-1DSC_0152.jpg-1DSC_0150.jpg-1

🚧 ساخت و ساز

20180828_162848.jpg-120180828_162843.jpg-120180828_162807.jpg-120180828_145516.jpg-120180828_145507.jpg-1

🏁 نتیجه نهایی

20181009_184756.jpg-120181009_184734.jpg-120181009_184212.jpg-120181009_184202.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای لابی دبیرستان شمس

رده

طراحی داخلی

نوع طرح

کارفرما

هیئت امنای دبیرستان شمس

آدرس

زنجان، علوم پایه، عارف 14

کاربری

آموزشی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری