📷 گالری‌های پروژه

رندر نهایی

نمودارها و ترسیمات

07.jpg-106.jpg-105.jpg-104.jpg-103.jpg-102.jpg-101.jpg-108.jpg-10.jpg-109.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی کابینت واحد مسکونی _ شهرک کارمندان

رده

طراحی مبلمان

نوع طرح

چیدمان و تفکیک فضا

کارفرما

آقای عبدلی

آدرس

شهرک کارمندان

کاربری

مسکونی، آشپزخانه

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری