📷 گالری‌های پروژه

🏁 نتیجه نهایی

Open.jpg-2Open.jpg-1DJI_0169.jpg-1DJI_0168.jpg-1

ترسیمات و نمودارها

najafi-tv-wall-edited6.jpg-1najafi-tv-wall-edited5.jpg-1najafi-tv-wall-edited4.jpg-1najafi-tv-wall-edited3.jpg-1najafi-tv-wall-edited2.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

پروژه TV Wall منزل مسکونی

رده

طراحی داخلی

نوع طرح

کارفرما

خانم دکتر نجفی

آدرس

اعتمادیه

کاربری

مسکونی، تی وی وال

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری