📷 گالری‌های پروژه

قبل

PrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrint

ساخت و ساز

PrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrint

نتیجه نهایی

PrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrint


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای واحد مسکونی واقع در جزیره کیش

رده

طراحی داخلی

نوع طرح

چیدمان و تفکیک فضا

کارفرما

آقای

آدرس

جزیره کیش

کاربری

مسکونی

تاریخ شروع پروژه

بهار 1402

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

30 متر مربع

طبقه

همکف اول

ظرفیت

تعداد طبقات

۱ طبقه

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری