📷 گالری‌های پروژه

قبل

PrintPrintPrintPrintPrintPrintPrintPrint

ساخت و ساز

mh_before48-20mh_before47-20mh_before46-20mh_before45-20mh_before44-20mh_before43-20mh_before42-20mh_before41-20mh_before39-20mh_before38-20mh_before37-20mh_before36-20mh_before35-20mh_before34-20mh_before33-20mh_before32-20mh_before31-20mh_before30-20mh_before29-20mh_before28-20mh_before27-20mh_before26-20mh_before25-20mh_before24-20mh_before23-20mh_before22-20mh_before21-20mh_before20-20mh_before19-20mh_before18-20mh_before17-20mh_before16-20mh_before15-20mh_before14-20mh_before13-20mh_before12-20mh_before11-20mh_before10-20mh_before9-20mh_before8-20mh_before7-20mh_before6-20mh_before5-20mh_before4-20mh_before3-20mh_before2-20mh_before1-20

طراحی سه‌بعدی

PrintPrint

نتیجه نهایی

mh_after27-20mh_after26-20mh_after25-20mh_after24-20mh_after23-20mh_after22-20mh_after21-20mh_after20-20mh_after19-20mh_after18-20mh_after17-20mh_after16-20mh_after15-20mh_after14-20mh_after13-20mh_after12-20mh_after11-20mh_after10-20mh_after09-20mh_after08-20mh_after07-20mh_after06-20mh_after05-20mh_after04-20mh_after03-20mh_after02-20mh_after01-20


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای واحد مسکونی

رده

طراحی داخلی

نوع طرح

چیدمان و تفکیک فضا

کارفرما

آقای ملکی

آدرس

تهران

کاربری

مسکونی

تاریخ شروع پروژه

بهار 1402

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

30 متر مربع

طبقه

همکف اول

ظرفیت

تعداد طبقات

۱ طبقه

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری