📷 گالری‌های پروژه

🏁 نتیجه نهایی

12-111-113-1

📏 ترسیمات و نمودارها

4-113-112-111-11


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی TV Wall – مجتمع دانش

رده

طراحی داخلی

نوع طرح

چیدمان و تفکیک فضا

کارفرما

خانم خدادادی

آدرس

مجتمع دانش

کاربری

مسکونی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

۱ طبقه

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری