📷 گالری‌های پروژه

ترسیمات و نمودارها

10.jpg-109.jpg-107.jpg-106.jpg-105.jpg-1

ساخت و ساز

56.jpg-1

نتیجه نهایی

22-7.jpg-122-6.jpg-122-2.jpg-122.jpg-120.jpg-118.jpg-117-1.jpg-115.jpg-114.jpg-113.jpg-112.jpg-212.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای کابینت آشپزخانه _ انصاریه

رده

طراحی مبلمان

نوع طرح

چیدمان و تفکیک فضا

کارفرما

آقای نظری

آدرس

زنجان، انصاریه

کاربری

مسکونی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

سوم

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری