📷 گالری‌های پروژه

ترسیمات و نمودارها

pergola-with-sofa.jpg-1new.jpg-1kanter-2.jpg-1kanter-1.jpg-1interior.jpg-1gate.jpg-1flower-boxes.jpg-2flower-boxes.jpg-1fire-table.jpg-1fire-place.jpg-1counter.jpg-1complex.jpg-1baar.jpg-1

طراحی گرافیکی

11.jpg-110.jpg-19.jpg-18.jpg-17.jpg-16.jpg-15.jpg-14.jpg-13.jpg-12.jpg-11.jpg-1

نتیجه نهایی

DSC_0464.jpg-1DSC_0463.jpg-1DSC_0461.jpg-1DSC_0460.jpg-1DSC_0459.jpg-1DSC_0458.jpg-120200530_100351.jpg-120200125_175213.jpg-115-107.jpg-106.jpg-105.jpg-102.jpg-101.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای ال کافی

رده

طراحی داخلی

نوع طرح

چیدمان و تفکیک فضا

کارفرما

سازمان همیاری

آدرس

زنجان، گاوازنگ

کاربری

تجاری، تفریحی، گردشگری

تاریخ شروع پروژه

1398/06/10

تاریخ اتمام

1398/10/01

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری