📷 گالری‌های پروژه

مطالعات و برنامه ریزی

p25.jpg-1p23.jpg-1p21.jpg-1p19.jpg-1p17.jpg-1p15.jpg-1p13.jpg-1p11.jpg-1p9.jpg-1p7.jpg-1p5.jpg-1p3.jpg-1p1.jpg-1a3.jpg-1

گالری تصاویر سایت

google-earth-locate.jpg-139552863045-700x550.jpg-12419084-1.jpg-1

📋 رویکرد طرح

پارکینگ مسطح و روباز مجموعه گردشگری ائل داغی

در این پروژه بر اساس نیاز کارفرما خروجی های زیر مد نظر طراح بوده است:

 • اصول برنامه‌ریزی و سیاست‌های طراحی شامل:
 • سياست‌هاي شكل‌گيري سازمان فضايي در محدودة* پارکینگ ائل داغی
 • سياست‌هاي شكل‌گيري سازمان كالبدي در محدودة پارکینگ ائل داغی
 • سياست‌هاي طراحي مديريت سازمان بصري سيما و منظر شهري
 • سياست‌هاي كيفي و مكمل نظام عملكردي و فعاليت جهت ارتقاء اقتصادي و سرزندگي حوزه مداخله پارکینگ ائل داغی
 • سياست‌هاي كيفي و مكمل نظام حمل و نقل به منظور ارتقاء و تسهيل دسترسي و در جهت ايمني فضاي شهري و شكل‌گيري شبکه حمل و نقل کارا
 • كيفيت‌هاي محيطي عرصه عمومي
 • راهبردها و سياست‌هاي تحقق‌پذيري طرح با توجه به ابعاد اقتصادي و سازمان تشكيلاتي مورد انتظار
 • تعيين محدوده‌هاي زیرمجموعة محدودة طرح كه نيازمند طرح‌مایه و الگوهاي طراحي شهري تفصيلي‌ تر است همراه با تعيين اهداف مطالعه هريك از آن‌ها (ر.ک. به دستورکار طراحی شهری).
 • طرح‌مایه** (Concept)
 • الگوی مصداقی ( یکی از اشکال تحقق اصول طراحی)
 • جزئیات فرایند پیشنهادی توسعه
 • نقشة دیاگراماتیک (تصویر دوبعدی)
 • دستور کار (راهنمای طراحی و ضوابط کنترل توسعه)

 

سند چارچوب طراحی شهری چیست؟

از جمله اسناد طراحی شهری «سیاست‌گذار» است که چگونگی به اجرا در آوردن سیاست‌ها و اصول طراحی در مقیاس یک محدودة خاص را تشریح نموده و مصور می‌سازد.

این سند در بردارنده موارد زیر می باشد :

 • تعیین تکلیف کلی برای حوزه‌های نیازمند مطالعات تفصیلی‌ تر طراحی شهری مانند خیابان‌های اصلی و فضاهای شهری
 • تعیین محدوده، اهداف مطالعه و نقش حوزه‌های فوق‌الذکر
 • تنظیم اقدامات و هماهنگ‌ سازی اسناد تفصیلی ‌تر نظیر دستورکارهای طراحی شهری (ر.ک. به دستورکار طراحی شهری) و طرح‌ های جامع سه‌ بعدی (ر.ک. به طرح جامع سه بعدی) برای حوزه‌های فوق‌الذکر
 • سند هدایت و راهبری توسعه از بُعد کیفی

 

این سند معمولا برای محدوده‌هایی که قبلاً در مطالعات اسناد فرادست تعریف ‌شده اند، قابل تهیه می باشد مانند:

محلات شهری، کریدورها و نقاط تبادل سفر، مراکز شهرها، لبه­های شهر، نواحی و املاک مسکونی، حوزه­های حفاظتی، روستاها، سکونتگاه­های جدید، ناحیه­های شهری واجد ارزش­های ویژة منظر طبیعی و همچنین حومه‌های شهری که برای توسعة بیشتر مناسب تشخیص داده شده­اند.

لکن آنچه دارای اهمیت برای کارفرمایان است بررسی شرایط و قابلیت های توسعه از منظر طراحی شهری و فرصت های قابل حصول از این باب است که پیش از متحمل شدن هزینه های معمول احداث ساختمان ها و عملیات عمرانی عقلانی ترین رویکرد بررسی ابعاد توسعه فضایی و کالبدی فضاهای شهری از منظر طراحی شهری است، بنابرین مجموعه طراحی و مهندسی شارینا به مشتریان خود پیشنهاد می دهد پیش از خرید زمین، بهره برداری، طرح ریزی و متحمل شدن هزینه های تشریفات قانونی اخذ پروانه، از عملکردهای قابل تعریف، مقیاس، شرایط دسترسی و قابلیت های توسعه از منظر طراحی شهری برای زمین های خود به واسطه مشاوره با کارشناسان اطمینان حاصل نمایند.

تهیه سند چارچوب طراحی شهری در واقع بررسی سیاست های فضایی، کالبدی و عملکردی، مقیاس عملکرد، سیما و منظر و شرایط دسترسی شهری سایت مورد طراحی است، بنابراین پیش از هر گونه هزینه می توان با در نظر گرفتن مولفه های شهری تشخیص داد آیا در این زمین میتوان سازمان فضایی و کالبدی با سیما و منظر مطلوب ایجاد کرد؟ عملکرد مورد نظر را تعریف کرد؟ اگر میتوان در چه مقیاسی؟ و شرایط دسترسی چگونه خواهند بود؟ پاسخ فنی و قانونی به این پرسش ها و تهیه طرح های قابل دفاع در کمسیون های اداری، توسط کارشناسان ارشد طراحی شهری آتلیه طراحی شهری مجموعه طراحی و مهندسی شارینا با حداکثر سرعت انجام می شود تا راهگشای تصمیم گیری مشتریان خود باشد.


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کارشناس ارشد طراحی شهری

عنوان پروژه

پارکینگ مسطح و روباز مجموعه گردشگری ائل داغی

رده

طراحی شهری

نوع طرح

تفکیک فضای پارکینگ شهری

کارفرما

سازمان همیاری

آدرس

زنجان، گاوازنگ، مجموعه ال داغی

کاربری

خدمات شهری

تاریخ شروع پروژه

1398/06/01

تاریخ اتمام

1398/06/31

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری