📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

final-logo

ست اداری

tablo-3tablo-2tablo-1visit-card-front-1visit-card-back-1menuBar--1burushur2-1

موکاپ

mokap-3.jpg-1mokap-2.jpg-1mokap-1.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگو و ست اداری رستوران آرین

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

آدرس

کاربری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری