📷 گالری‌های پروژه

🏁 نتیجه نهایی

15.jpg-114.jpg-113.jpg-112.jpg-111.jpg-110.jpg-109.jpg-108.jpg-107.jpg-106.jpg-105.jpg-104.jpg-103.jpg-102.jpg-101.jpg-1

📏 ترسیمات و نمودارها

06.jpg-105.jpg-104.jpg-103.jpg-102.jpg-101.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری،

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی فضای روف گاردن – شهرک کارمندان

رده

طراحی فضای سبز

نوع طرح

چیدمان و تفکیک فضا

کارفرما

آقای افشاری

آدرس

زنجان، شهرک کارمندان

کاربری

مسکونی، روف گاردن

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

80 متر مربع

طبقه

ششم

ظرفیت

تعداد طبقات

 

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری