📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

final-logo

ست گرافیکی

Openlogo-farsigarden-logo11.jpg-110.jpg-19.jpg-18.jpg-17.jpg-16.jpg-15.jpg-14.jpg-13.jpg-12.jpg-11.jpg-1

موکاپ

mokap-3mokap-2mokap-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگوی کافی شاپ Lcoffee

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

سازمان همیاری

آدرس

زنجان، گاوازنگ

کاربری

تجاری، گردشگری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری