📷 گالری‌های پروژه

ست اداری و گرافیکی

cart_frontcart_backmenu-2menu-1wallpaper-moon1wallpaper-sun-4wallpaper-sun-3wallpaper-sun-2wallpaper-sun-1barchasb-2barchasb-1

موکاپ

mokap-4mokap-3mokap-2mokap-1

لوگوی نهایی

final-logo


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگوی فست فود آفتاب و مهتاب

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

آقای مقدم

آدرس

زنجان، مابین میدان قائم و میدان دادگستری

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری