📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

final-logo

پروسه مطالعاتی

06.jpg-105.jpg-103.jpg-102.jpg-101.jpg-1

ست اداری

wallpaper-(1).jpg-1sticker-1.jpg-1sticker-shishetracket.jpg--1menu-1back-of-card.jpg-1front-of-card.jpg-1

موکاپ

mokap-4.jpg-1mokap-3.jpg-1mokap-2.jpg-1mokap-1.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگو فستفود ریضافود

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

جناب آقای نهاوندی

آدرس

زنجان، بولوار کشاورز

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضا

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری