📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

5

پروسه مطالعاتی

4

ست اداری

2-12

موکاپ

63


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت تجاری کاسپین

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

شرکت تجاری کاسپین

آدرس

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضا

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری