📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

final-logo

ست اداری

20200111_123945.jpg-120200111_123921.jpg-120200111_123908.jpg-1

موکاپ

mokap3.jpg-1mokap2.jpg-1mokap.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری،

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت آرتان بنای زنجان

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

آقای شکورزاده

آدرس

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری