📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

final-logo

موکاپ

mokap-1mokap-3mokap-2

ست اداری

visit-card-front.jpg-1visit-card-back.jpg1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت آدا سیر نیلی

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

آقای کمالی

آدرس

تهران، خیابان آذربایجان

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری