📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

Open

پروسه مطالعاتی

131211

موکاپ

logo-final-5-1logo-final-4-1logo-final-3-1logo-final-2-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگوی رستوران گلاب

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

آدرس

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری