📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

final-logo

موکاپ

mokap-2mokap-1

ست اداری

lable-nemayeshgahilable-golbanner-1.jpg-1back-cartfront-cart


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگوی گل و گیاه باغ نسترن

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

آقای موسوی

آدرس

زنجان، انصاریه

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری