📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

final-logo

موکاپ

mokap-2mokap-3mokap-1

ست اداری

posterlogo-food-park


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگوی مجموعه ال داغی

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

سازمان همیاری

آدرس

زنجان، گاوازنگ

کاربری

تفریحی، تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری