📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

IMG_0368.jpg-1IMG_0369.jpg-1IMG_0376.jpg-1IMG_0370.jpg-1IMG_0383.jpg-1IMG_0372.jpg-1IMG_0385.jpg-1IMG_0394.jpg-1IMG_0391.jpg-1IMG_0393-1IMG_0392.jpg-1

موکاپ

matab-D-1.jpg-1matab-D-4.jpg-1matab-D-5.jpg-1matab-D-8.jpg-1matab-D-9.jpg-1matab-D-10.jpg-1matab-D-11.jpg-1matab-D-12.jpg-1matab-D-13.jpg-1matab-D-14.jpg-1matab1.jpg-1

ست اداری

_MG_0075.jpg-1_MG_0095.jpg-1_MG_0105.jpg-1_MG_0120.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگو و کارت ویزیت صرافی نباتچیان

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

آقای نباتچیان

آدرس

زنجان، پاساژ تهران

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری