📷 گالری‌های پروژه

لوگوی نهایی

2

پروسه مطالعاتی

3

کارت ویزیت

654

موکاپ

1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگو و کارت ویزیت شرکت دیجی چوزوم

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

شرکت دیجی چوزوم

آدرس

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضا

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری