📷 گالری‌های پروژه

🏁 نتیجه نهایی

WING2678.jpg-1TFMU1621.jpg-1CODU3667.jpg-1

🚧 ساخت و ساز

cons-4cons-2


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای کاور شوفاژ

رده

طراحی مبلمان

نوع طرح

کارفرما

خانم نظری

آدرس

کاربری

مسکونی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری