📷 گالری‌های پروژه

ترسیمات و نمودارها

bord5.jpg-1bord4.jpg-1bord3.jpg-1bord2.jpg-1bord.jpg-1

ساخت و ساز

DSC_0041.jpg-1DSC_0040.jpg-1DSC_0039.jpg-1DSC_0037.jpg-1DSC_0036.jpg-1DSC_0033.jpg-1DSC_0032.jpg-1DSC_0031.jpg-1DSC_0029.jpg-1

🏁 نتیجه نهایی

DSC_0063.jpg-1DSC_0062.jpg-1DSC_0060.jpg-1DSC_0104.jpg-1DSC_0074.jpg-1DSC_0053.jpg-1DSC_0049.jpg-11111DSC_0049.jpg-1DSC_0040.jpg-1DSC_0029.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ مبلمان

عنوان پروژه

ساعت و وال برد اتاق مدیریت دبیرستان شمس

رده

طراحی مبلمان

نوع طرح

چیدمان و تفکیک فضا

کارفرما

هیئت امنای دبیرستان شمس

آدرس

زنجان، علوم پایه، عارف 14

کاربری

آموزشی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

فرزین صادقی

مرتضی نظری

فرزین صادقی

مرتضی نظری

فرزین صادقی

مرتضی نظری

فرزین صادقی