📷 گالری‌های پروژه

ترسیمات و نمودارها

lustre4.jpg-1lustre3.jpg-1lustre2.jpg-1lustre2-(2).jpg-1lustre.jpg-1de-1.jpg-104.jpg-101.jpg-1

ساخت و ساز

Open.jpg-1OpenDSC_0087.jpg-1DSC_0068.jpg-1DSC_0046.jpg-1DSC_0038.jpg-1DSC_0033.jpg-1DSC_0032.jpg-1DSC_0029.jpg-1DSC_0020.jpg-1DSC_0014.jpg-1DSC_0003.jpg-1

نتیجه نهایی

katibe-3katibe-2katibe-1DSC_0163-1DSC_0155.jpg--1DSC_0150.jpg-1DSC_0135.jpg-1DSC_0162.jpg-1DSC_0151.jpg-1DSC_0145.jpg-1DSC_0128.jpg-1DSC_0127.jpg-1DSC_0121.jpg-1DSC_0117.jpg-1DSC_0168.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای مبلمان تکیه اسد الله

رده

طراحی مبلمان

نوع طرح

کارفرما

آدرس

زنجان، سعدی وسط

کاربری

فرهنگی، مذهبی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری