📷 گالری‌های پروژه

ترسیمات و نمودارها

portable-stage.jpg--1portable-stage-uninstall.jpg-1portable-stage.jpg-1

ساخت و ساز

DSC_0507.jpg-1DSC_0503.jpg-1DSC_0506.jpg-1DSC_0505.jpg-1DSC_0501.jpg-1DSC_0499.jpg-1DSC_0496.jpg-1

🏁 نتیجه نهایی

DSC_0517.jpg-1DSC_0508.jpg-1DSC_0502.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای استیج دبیرستان شمس

رده

طراحی مبلمان

نوع طرح

کارفرما

هیئت امنای دبیرستان شمس

آدرس

زنجان، علوم پایه، عارف 14

کاربری

آموزشی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

همکف

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری