📷 گالری‌های پروژه

🏁 نتیجه نهایی

st-4st-3st-2st-1

ترسیمات و نمودارها

IMG_1829.jpg-1IMG_1828.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای استند شلف ایستاده

رده

طراحی مبلمان

نوع طرح

کارفرما

خانم قلیپور

آدرس

مجتمع اشراق

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

همکف

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری