📷 گالری‌های پروژه

↩️ پیش از اجرا

bf-2bf-1

🚧 ساخت و ساز

IMG_4617.jpg-1IMG_2328.jpg-1IMG_2327.jpg-1IMG_2216.jpg-1IMG_2207.jpg-1IMG_2204.jpg-1

🏁 نتیجه نهایی

IMG_2520.jpg-1IMG_2516.jpg-1IMG_2515.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای سردرب مدرسه سرمد

رده

طراحی محیطی

نوع طرح

کارفرما

خانم احمدی

آدرس

زنجان، کوچه مشکی

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

1402/02/15

تاریخ اتمام

1402/02/25

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری