📷 گالری‌های پروژه

برداشت میدانی

me7_2-10.jpg-1me7_2-9.jpg-1

دفترچه گزارش

me7_4-2.jpg-1me7_3-3.jpg-1me7_3-2.jpg-1me7_2-7.jpg-1me7_2-6.jpg-1me7_2-5.jpg-1me7_2-4.jpg-1me7_2-3.jpg-1me7_2-2.jpg-1

📋 رویکرد طرح

در این پروژه درخواست کارفرما مبنی بر تغییر کاربری ملک شخصی خود، از کاربری آموزشی و بخشی هم فضای سبز (طبق طرح فرادست یعنی طرح تفصیلی) به کاربری مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است.

در چنین پروژه هایی سازمان متولی به عنوان مثال در این پروژه، سازمان آموزش و پرورش و شهرداری سالها پس از تصویب کاربری زمین اقدامی در راستای خرید ملک از مالک و توسعه زمین در راستای کاربری مصوب طرح تفصیلی انجام نداده و در نتیجه مالک به منظور بهره برداری از ملک خود درخواست تغییر کاربری می کند.

طرح انطباق کاربری اراضی شهری چیست؟

حال ما در بررسی های کارشناسانه بدین مهم می پردازیم که آیا کاربری مورد درخواست کارفرما بر اساس معیارهایی چون تطبیق کاربری زمین در نقش کلی آن در شهر براساس موقعیت زمین، ابعاد زمین، دسترسی ها، ماهیت کاربری و تعدد و تواتر مراجعات به آن، حجم قابل تعریف توده (سطح اشغال و تراکم)، فرم کلی ابنیه و تاثیرات آن بر محیط پیرامونی و … شرایط انطباق، سازگاری و استانداردهای لازم را دارد یا خیر.

در کشورهایی که شهر دارای طرح جامع شهرسازی است، با استفاده از کدهای فرم پایه (Form Based Code)  این موارد روشن می شود و تنها در موارد خاص تعریف پروژه های توسعه شهری جدید نیاز به انطباق تغییرات آتی با وضع موجود محیط پیرامونی وجود دارد.

لکن با توجه به عدم وجود طرح جامع کالبدی در شهرها، نیاز به انطباق کاربری ها به وضوح در احداث های بزرگ ضروری است، بنابرین در نظام مهندسی ساختمان دو ردیف شرح خدمات انطباق کاربری اراضی شهری و انطباق شهری ساختمان در جهت رفع کمبود الگوی مشخص جامع برای زمین های شهری پیش بینی شده است که توسط مهندسان دارای صلاحیت شهرساز صورت میگیرد.

لکن آنچه دارای اهمیت برای شهروندان است امکان انطباق پیش از متحمل شدن هزینه های معمول احداث ساختمان است، بنابرین مجموعه طراحی و مهندسی شارینا به مشتریان خود پیشنهاد می دهد پیش از خرید زمین و متحمل شدن هزینه های تشریفات قانونی اخذ پروانه، از عملکردهای قابل تعریف برای کاربری زمین خود به واسطه مشاوره با کارشناسان اطمینان حاصل نمایند.

انطباق شهری در واقع تطبیق هر ساختمان بر اساس دو ویژگی عملکرد و مقیاس است، بنابراین پیش از هر گونه هزینه می توان با در نظر گرفتن مولفه های شهری تشخیص داد آیا در این زمین میتوان عملکرد مورد نظر را تعریف کرد؟ اگر میتوان در چه مقیاسی؟ پاسخ فنی و قانونی به این پرسش ها و تهیه طرح های قابل دفاع در کمسیون های اداری، توسط کارشناسان شهرساز آتلیه شهرسازی مجموعه طراحی و مهندسی شارینا با حداکثر سرعت انجام می شود تا راهگشای تصمیم گیری مشتریان خود باشد.


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کارشناس پایه 2 شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان پروژه

طرح انطباق کاربری اراضی شهری – زمین با کاربری آموزشی واقع در خیابان خواجه نصیر

رده

شهرسازی

نوع طرح

طرح انطباق کاربری اراضی شهری

کارفرما

آدرس

زنجان، خیابان خواجه نصیر

کاربری

مسکونی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری