📷 گالری‌های پروژه

قبل از طراحی

1-11

ترسیمات و نمودارها

design-4design-3design-2design-1

نتیجه نهایی

18.jpg-115.jpg-114.jpg-113.jpg-112.jpg-122.jpg-121.jpg-120.jpg-131.jpg-128.jpg-132.jpg-127.jpg-125.jpg-124.jpg-109.jpg-108.jpg-107.jpg-104.jpg-103.jpg-101.jpg-1cover

ساخت و ساز

DSC_0167.jpg-1DSC_0168.jpg-1DSC_0169.jpg-1DSC_0171.jpg-1DSC_0173.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی داخلی مرکز ماساژ یشم گرم

رده

طراحی داخلی

نوع طرح

کارفرما

خانم اکرامی

آدرس

زنجان، انصاریه

کاربری

تجاری، مسکونی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضا

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری