📷 گالری‌های پروژه

📏 ترسیمات

img---6img---5img---4img--3img---2img-1

🚧 ساخت و ساز

04.jpg-103.jpg-102.jpg-101.jpg-1

🏁 نتیجه نهایی

22.jpg-121.jpg-115.jpg-113.jpg-112.jpg-111.jpg-109.jpg-108.jpg-106.jpg-105.jpg-104.jpg-103.jpg-102.jpg-101.jpg-1

📋 رویکرد طرح

طبق سفارش و نیاز کارفرما و نیز با توجه به ترکیب حجم استوانه ای با مکعب مستطیل در طراحی کلی ساختمان تنوع فرم بدست آمده در نما برای کارفرما کافی بوده و درخواست هیچگونه جزئیات و الحاقات را از طراح برای نما سازی نداشته، با توجه به این مسئله و نیز محدودیت های منابع مالی، استفاده از حجم و کنسول های الحاقی یا همینظور پوسته سازی های برجسته، هیچکدام مد نظر کارفرما نبوده و صرفا پوشش نما در یک لایه آنهم با سنگ پرسلان مورد درخواست و سفارش به طراح قرار گرفت.

با توجه به رویکرد مد نظر کارفرما، استفاده از سه رنگ سنگ پرسلان پیشنهاد شد. رنگ روشن که غالب زمینه را در بر گیرد، رنگ تیره با کنتراست بالا جهت حاشیه سازی، و نهایتا یک رنگ با تنالیته حد وسط این دو (با توجه به موجودیت در بازار) که جهت ایجاد چند دیاگرام خطی بر روی سطح استوانه ای نما اجرا شود.


با تشکر مرتضی نظری،

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی نمای ساختمان آموزشی – مجتمع آموزشی شمس

رده

طراحی معماری

نوع طرح

نمای سفارشی

کارفرما

هیئت مدیره مجتمع آموزشی شمس

آدرس

زنجان، شهرک علوم پایه، عارف 14

کاربری

آموزشی

تاریخ شروع پروژه

85/4/12

تاریخ اتمام

85/5/22

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

2 طبقه

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری