📷 گالری‌های پروژه

طراحی ۱

Untitled-1Untitled-1

طراحی ۳

Untitled-1Untitled-1

طراحی ۲

Untitled-1Untitled-1

طراحی ۴

Untitled-1Untitled-1Untitled-1Untitled-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی مجتمع تجاری، تفریحی، خدماتی هرمززاده

رده

طراحی معماری

نوع طرح

طراحی نمای ساختمان

کارفرما

آقای عباسی

آدرس

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

بهار 1402

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

30 متر مربع

طبقه

همکف اول

ظرفیت

تعداد طبقات

۱ طبقه

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری